Romanian PC Forum Sabitech Media - web design, gazduire web, promovare, seo, logo design si branding


Go Back   Romanian PC Forum > Software > Unix - Linux - BSD > Arch GNU/Linux

Arch GNU/Linux Sectiune dedicata pentru Arch GNU/Linux.


Closed Thread
 
Thread Tools
Old 19.02.2015, 18:23   #1
AnbuBlack
*nix enthusiast
 
AnbuBlack's Avatar
 
Join Date: 20.04.2011
Location: 127.0.0.1
Posts: 3,987
Thanks: 4,678
Thanked 6,311 Times in 3,020 Posts
Default Install Arch Linux Btrfs +dm-Btrfs

Până să trecem la instalarea OS-ului pe noul tip de sistem de fișiere (Btrfs) să detaliem puțin ce este Btrfs. Btrfs este conform wiki-ului oficial:

Quote:
a new copy on write (CoW) filesystem for Linux aimed at implementing advanced features while focusing on fault tolerance, repair and easy administration.
Ce face mai exact noul tip de sistem de fișiere:

- permite crearea/instalarea directorului rădăcină pe subvolume;
- posibilitatea creări de snapshots CoW (copy on write);
- posibilitatea manipulări acestor shapshot-uri foarte ușor;
- posibilitatea adăugări unui alt spațiu de stocare fără ca sistemul să fie oprit;
- manipularea difertelor tipuri de RAID, fără ca sistemul să fie oprit (adică trecerea de la RADI 0 la RAID 1, etc.);
- un alt beneficiu important este faptul că este optimizat pentru SSD-uri și vine cu câteva elemente care protejează durata de viața acestora și îmbunătățește performanță (ex. comprimare zlib și lzo, TRIM/Discard pentru a raporta și reutiliza blocurile libere, defragmentarea online, etc.) Toate specificațiile pot fi găsite pe pagina Wiki oficială.


O partiție formatată Btrfs conține în mod implicit un singur subvolum în care utilizatorul poate să salveze fișiere. Un subvolum poate fi considerat ca un sistem de fișiere independent ce este atașat la un fișere părinte ( tot un subvolum). Interesant este faptul că subvolumele pot fi montate ca sisteme de fișiere rădăcină (root). Dacă este cazul, utilizatorii pot "vedea" doar ceea ce este în interiorul subvolumului și nu ceea ce este inclus în subvolumul-părinte.

Numai prin montarea subvolumului-părinte puteți avea acces la toate datele stocate într-un sistem de fișiere Btrfs. Subvolumele apar ca directoare normale în ierarhia sistem de fișiere. Puteți distinge între ele și directoare implicite GNU/Linux doar prin utilizarea comenzii: btrfs subvolume list.

Mai sus am introdus noțiunea de snapshot. Ce este un shapshot și la ce folosește el. Snapshotul este o copie identică a unui subvolum, dar independent de sistem de fișiere la care utilizatorul se poate întoarce dacă să zicem în prezent ceva nu a descurs cum era planificat, practic este un backup, dar spre deosebire de un backup normal acest snapshot permite câte lucruri interesante: acea metodă CoW face ca aceste snapshot-uri să aibă dimensiuni reduse și spațiul alocat pe disk pentru ele să fie foarte eficient utilizat. De fapt, snapshotul inițial nu i se alocă spațiu suplimentar, ci numai după ce este modificat începe să ocupe spațiu real pe disc.
Snapshot-urile pot fi scrise și sunt de fapt subvolumes care pot fi utilizate ca atare. Snapshot-urile și subvolumele pot fi mutate sau redenumite cu ajutorul comenzi mv. De asemenea pot fi șterse cu ajutorul comenzi rm -rf ca și cum ar fi simple directoare, însă metoda cea mai eficientă este folosirea comenzi: btrfs subvolume delete.

Când montăm un subvolum în mod automat toate subvolumele-copil ale acestuia sunt montate recursiv. Snapshot-urile nu sunt recursive și atunci când am făcut un snapshot subvolumului x care are subvolumul-copil y, doar snapshot-ul x este montat nu și y.

Metoda I - un subvolum (partiție) părinte (_arch).

Să trecem la treabă:
Code:
- ping -c 3 8.8.8.8
- verificăm dacă avem montate firmwarele efi

 _ mount -t efivarfs efivarfs /sys/firmware/efi/efivars 
   (de regulă este montat automat pe Arch)
 _ efivar -l
 
 
- gdisk /dev/sda
 _ tabelă de partiții de tip GPT
 _ partiție uefi de mărime 513MiB de tip ef00
 
- mkfs.vfat -F32 -n "EFI" /dev/sda1
- mkfs.btrfs -L "Arch_Linux" /dev/sda2

 ! Dacă vrem RAID procedăm în felul următor: partiție de 513M de tip efi și 
  partiție de date pe diskul A și o partiție pe diskul B.
 
 _ mkfs.vfat -F32 -n "EFI" /dev/sda1
 _ mkfs.btrfs -L "Pool" -d raid0 -m raid1 /dev/sda2 /dev/sdb1
 
  ! Dacă diskurile pe care urmează să fie instalat raid-ul nu au aceeași
   dimensiune este recomandat să folosim opțiunea -d single în loc de -d raid0 
   -m raid1 (-d=data raid0 și -m=metadata=raid1). De asemenea dacă pentru raid se 
   folosește doar un singur disk NU DUPLICAȚI metadata (mkfs.btrfs -m single
   /dev/sdx).
  

- mkdir -p /mnt/Btree
- mount /dev/sda2 /mnt/Btree 
- cd /mnt/Btree
- btrfs subvolume create _arch 
- btrfs subvolume create _snapshots  
- cd
- umount /dev/sda2

-  
- mount -o defaults,noatime,ssd,space_cache,compress=lzo,subvol=_arch 
 /dev/sda2 /mnt/Btree
 
- cd /mnt/Btree
- btrfs subvolume create root
- btrfs subvolume create home
- btrfs subvolume create etc
- btrfs subvolume create tmp
- btrfs subvolume create opt
- btrfs subvolume create var
- cd

- mkdir -p /mnt/Btree/boot
- mount -o defaults,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-
 1,shortname=mixed,errors=remount-ro /dev/sda1 / mnt/Btree/boot

Opțiunile: realtime (actualizează amprentele timpilor de acces), noatime (dezactivează amprentele de timp); ssd pentru SSD-uri. Mai multe despre aceste opțiuni de montare găsiți în wiki-ul oficial.

După trecem la instalare sistemului:

Code:
# - pacstrap -i /mnt/Btree base base-devel btrfs-progs sudo vim zsh terminus-font 
 wireless_tools wpa_supplicant wpa_actiond dialog networkmanager network-manager-
 applet
(eu am mai adăugat câteva pachete în plus pentru a avea wireless dupa reboot, însă importante la acest pas sunt doar: base base-devel btrfs-progs)

După ce procesul de instal a terminat vom trece la generarea fișierului fstab și la configurarea sistemului.

Code:
# - genfstab -U -p /mnt/Btree >> /mnt/Btree/etc/fstab
-vizualizăm acest fișier:

Code:
# cat /mnt/Btree/etc/fstab
Intrăm în chroot:
Code:
# arch_chroot /mnt/Btree
- configurăm localele:
Code:
# vim /etc/locale.gen (us,ro)
# echo KEYMAP=ro_std > /etc/vconsole.conf (pentru limba română în tty)
# vim /etc/vconsole               (adaugăm FONT=ter-u16b)
# echo LANG=ro_RO.UTF-8 > /etc/locale.conf
# locale-gen
# export LANG=ro_RO.UTF-8
- alegem zona și sincronizăm cheasul la UTC:
Code:
# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Bucharest /etc/localtime
# hwclock --systohc --utc
- îi dăm un nume computerului:

Code:
# echo arch-test > /etc/hostname
- edităm fișierul mkinitcpio.conf și la linia HOOKS adăugăm următoarele: btrfs keymap consolefont după care îl regenerăm

Code:
# vim /etc/mkinitcpio.conf

HOOKS:" base btrfs consolefont... keymap..."
Code:
# mkinitcpio -p linux
- instalăm managerul de boot GRUB și-l configurăm:

Code:
# pacman -S grub efibootmgr os-prober dosfstools
# grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --bootloader-id=arch_grub --recheck
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
 # cp /usr/share/locale/en\@quot/LC_MESSAGES/grub.mo /boot/grub/locale/en.mo
- introducem parola pentru root și adăugăm un utiliztor; tot la acest pas putem să-i dăm drepturi de admin userului nostru

Code:
# passwd
# useradd -m -g users -G wheel,storage,power -s /bin/zsh anbu
# passwd anbu
# visudo
Pentru a avea rețea funcțională după restart pornim NetworkManager:
Code:
# systemctl enable dhcpcd.service
# systemctl enalbe NetworkManager
- ieșim din chroot, demontăm sistemul de fișiere din /mnt și repornim calculatorul în nou nostru sistem Arch GNU/Linux.

Code:
# exit
# umount -R /mnt/Btree
# reboot
Metoda II - un subvolum (partiție) părinte (_arch) și sub el simulate subvolume separate pentru partiții (root,home,var)

Code:
- ping -c 3 8.8.8.8
- verificăm dacă avem montate firmwarele efi

 _ mount -t efivarfs efivarfs /sys/firmware/efi/efivars 
   (de regulă este montat automat pe Arch)
 _ efivar -l
 
 
- gdisk /dev/sda
 _ tabelă de partiții de tip GPT
 _ partiție uefi de mărime 513MiB de tip ef00
 
- mkfs.vfat -F32 -n "EFI" /dev/sda1
- mkfs.btrfs -L "Arch_Linux" /dev/sda2

 ! Dacă vrem RAID procedăm în felul următor: partiție de 513M de tip efi și 
  partiție de date pe diskul A și o partiție pe diskul B.
 
 _ mkfs.vfat -F32 -n "EFI" /dev/sda1
 _ mkfs.btrfs -L "Pool" -d raid0 -m raid1 /dev/sda2 /dev/sdb1
 
  ! Dacă diskurile pe care urmează să fie instalat raid-ul nu au aceeași
   dimensiune este recomandat să folosim opțiunea -d single în loc de -d raid0 
   -m raid1 (-d=data raid0 și -m=metadata=raid1). De asemenea dacă pentru raid se 
   folosește doar un singur disk NU DUPLICAȚI metadata (mkfs.btrfs -m single
   /dev/sdx).
  

- mkdir -p /mnt/Btree
- mount /dev/sda2 /mnt/Btree 
- cd /mnt/Btree
- btrfs subvolume create _arch  
- btrfs subvolume create _snapshots
- btrfs subvolume create _arch/root
- btrfs subvolume create _arch/home
- btrfs subvolume create _arch/var

- cd

- mkdir -p /mnt/b3aktiv   
- mount -o defaults,noatime,ssd,space_cache,compress=lzo,subvol=Btree/_arch/root 
 /dev/sda2 /mnt/b3aktive
- mkdir -p /mnt/b3aktiv/home
- mkdir -p /mnt/b3aktiv/var


- mount -o defaults,noatime,ssd,space_cache,compress=lzo,subvol=Btree/_arch/home 
 /dev/sda2 /mnt/b3aktive/home
- mount -o defaults,noatime,ssd,space_cache,compress=lzo,subvol=Btree/_arch/var 
 /dev/sda2 /mnt/b3aktive/var

- mkdir -p /mnt/b3aktiv/var/lib
- mount --bind /mnt/Btree/_arch/var/lib /mnt/b3aktiv/var/lib

- mkdir -p /mnt/b3aktiv/boot
- mount -o defaults,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-
 1,shortname=mixed,errors=remount-ro /dev/sda1 / mnt/b3aktiv/boot
 
 
 
- pacstrap -i /mnt/b3aktive base base-devel btrfs-progs sudo vim zsh terminus-font 
 wireless_tools wpa_supplicant wpa_actiond dialog networkmanager network-manager-
 applet
 
- genfstab -U -p /mnt/b3aktiv >> /mnt/b3aktiv/etc/fstab

- mkdir -p /mnt/b3aktiv/run/Btree

!_ edităm fstab și modificăm linia /var/lib în:
   
   /run/Btree/_arch/root/var/lib  none  bind     0 0

- arch-chroot /mnt/b3aktiv

  _ vim /etc/locale.gen (en,ro)
  _ echo KEYMAP=us > /etc/vconsole.conf (sau pentru ro KEYMAP=ro_std)
  _ vim /etc/vconsole.conf (FONT=ter-u16b)
  _ echo LANG=en_US.UTF-8 > /etc/locale.conf (ro_RO.UTF-8)
  _ locale-gen
  _ ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Bucharest /etc/localtime
  _ hwclock --systohc --utc
  _ echo amy_jade > /etc/hostname
  _ vim /etc/mkinitcpio.conf

   HOOKS:" base btrfs consolefont... keymap..."

  _ mkinitcpio -p linux

  _ pacman -S grub efibootmgr os-prober dosfstools

  _ grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --bootloader-
   id=arch_grub –recheck

  _ grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
  _ cp /usr/share/locale/en\@quot/LC_MESSAGES/grub.mo /boot/grub/locale/en.mo

  _ passwd
  _ useradd -m -g users -G wheel,storage,power -s /bin/zsh anbu
  _ passwd anbu
  _ visudo

  _ systemctl enable dhcpcd.service
  _ systemctl enalbe NetworkManager

- exit
- umount -R /mnt/b3aktiv
- umount -R /mnt/btree
- reboot

Metoda III - instalare criptată

Cum sistemul de fișiere Btrfs nu are încă suport criptate vom folosi dm-crypt.
Pentru asta avem nevoie de 2 partiții pe Hdd/SSD și anume:
- o partiție de 300MB pentru /boot
- o partiție pentru sistemul de fișiere Btrfs.
- dacă aveți tabelă GTP atunci mai trebuie o partiție de vreo 50MB de timp grub_bios (ef02)

Nu voi prezenta cum se realizează aceste partiții pentru că este relativ ușor și utilitarele fdisk, gdisk, parted sunt intuitive și ușor de folosit.

Să trecem la treabă:

- formatăm partiția pentru /boot:
Code:
# mkfs.ext4 /dev/sda1
- încărcăm modulul dm-crypt:

Code:
# modprobe dm-crypt
- vom crea parola pentru mapper-ul criptate

Code:
# cryptsetup -c aes-xts-plain64 -y -s 512 luksFormat /dev/sda2
- veți tasta YES și introduce parola
- ca să putem lucra cu acest mapper cripta îl vom deschide:

Code:
 # cryptsetup luksOpen /dev/sda2 tank
(după cum se vede am folosit denumirea de tank pentru mapper nu pentru subvolumul-părinte că la metoda anterioară.

- formatăm și montăm mapperul:

Code:
# mkfs.btrfs -L "Arch" /dev/mapper/tank
# mount -o noatime,discard,ssd,defaults /dev/mapper/tank /mnt
- trecem la crearea subvolumelor, însă prima dată creăm un subvolum-părinte pe care eu o să-l numesc arch-root și sub care vom avea subvolumele-copil:root, home, var, etc, snapshots.

Code:
# btrfs subvolume create arch-root
# btrfs subvolume create arch-root/root
# btrfs subvolume create arch-root/home
# btrfs subvolume create arch-root/etc
# btrfs subvolume create arch-root/var
# btrfs subvolume create arch-root/_snapsots
- montăm subvolumele în /mnt:

Code:
# umount /mnt
# mount -o subvol=arch-root/root /dev/mapper/tank /mnt
# mkdir /mnt/{home,var,etc}
# mount -o subvol=arch-root/home /dev/mapper/tank /mnt/home
# mount -o subvol=arch-root/etc /dev/mapper/tank /mnt/etc
# mount -o subvol=arch-root/var /dev/mapper/tank /mnt/var
- montăm partiția de boot :
Code:
# mkdir /mnt/boot
# mount /dev/sda1 /mnt/boot
- trecem la instalarea sistemului:

Code:
# pacstrap -i /mnt base base-devel btrfs-progs sudo zsh vim wireless_tools wpa_supplicant wpa_actiond dialog networkmanager
- generăm și vizualizăm fișierul fstab:
Code:
# genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab
# cat /mnt/etc/fstab
- intrăm în mediul chroot și configurăm layoutul tastaturi, locația, numele computerului, etc., că la metoda I

Code:
# arch-choot /mnt
.....
- edităm fișierul mkinitcpio.conf și adăugăm la linia HOOKS: btrfs encrypt keymap consolefont, apoi îl regenerăm cu:
Code:
# mkinitcpio -p linux
- instalăm managerul de boot:
a) GRUB:
Code:
# pacman -S grub-bios
# vim /etc/defaults/grub
- edităm linia următoare și adăugăm:
Code:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="cryptdevice=/dev/sda2:tank"
- instălăm grub:
Code:
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg 
# grub-install --targe=i386-pc --rechech /dev/sda 
# cp /usr/share/locale/en\@quot/LC_MESSAGES/grub.mo /boot/grub/locale
.

b) SYSLINUX

Code:
# pacman -S syslinux
# syslinux-install_update -iam
- edităm /boot/syslinux/syslinux.cfg și la linia APPEND adăugăm:
Code:
APPEND root=/dev/mapper/tank rootflags=subvol=arch-root/root cryptdevice=/dev/sda2:tank rw
-ieșim din chroot și demontăm mapperul:
Code:
# exit
# umount /mnt/{home,var,boot,etc}
# umout -R /mnt
# reboot
________________________________
- conectare la NetworkManager din cli:

_ nmcli dev wifi list
_ nmcli dev wifi connect Rețea password Parolă
__________________
Doar Universul şi prostia umană sunt infinite, însă nu sunt sigur de primul. - Albert Einstein


_________________
Manuale:
_FreeBSD: FreeBSD Handbook | The Complete FreeBSD | Unix Toolbox | FAQ
_Arch GNU/Linux : ArchWiki

Last edited by AnbuBlack; 25.05.2017 at 15:21. Reason: adaugare motodă
AnbuBlack is online now  
The Following 3 Users Say Thank You to AnbuBlack For This Useful Post:
bogdan (24.02.2015), ono (19.02.2015), XVanish (15.03.2017)
Old 19.02.2015, 21:28   #2
ono
RPC Gold Member
 
Join Date: 22.03.2013
Age: 67
Posts: 778
Thanks: 1,090
Thanked 339 Times in 195 Posts
Default Re: Arch Linux Btrfs +dm-Btrfs

Poate că e prea devreme să întreb acuma, dar aș dori câteva lămuriri.
1. Am văzut o seamă de directoare care în mod obișnuit fac parte din root-ul oricărui sistem de operare. ( boot, etc, home, usr, var - usr lipsește, e deliberat omis? ).
2. Și pentru că înțeleg mai bine partea practică: Să zicem, că aș dori să instalez Centos ( simpaticul meu ) pe B-tree fs. Se poate? Și tot așa aș proceda?
Quote:
După trecem la instalare sistemului:

Cod:
# pacstrap -i /mnt base base-devel btrfs-progs sudo zsh vim wireless_tools wpa_supp
Aici e ceața cea mai deasă, ca să mă exprim mai metaforic.
Îmi cer scuze, poate că sunt întrebări naive, dar chiar aș dori să înțeleg.
Mai ales că este un subiect extrem de important. Mulțumesc cu anticipare, pentru tot.
__________________
Imi place Romanian PC Forum - www.rpc-forum.ro!
ono is offline  
Old 19.02.2015, 21:52   #3
AnbuBlack
*nix enthusiast
 
AnbuBlack's Avatar
 
Join Date: 20.04.2011
Location: 127.0.0.1
Posts: 3,987
Thanks: 4,678
Thanked 6,311 Times in 3,020 Posts
Default Re: Arch Linux Btrfs +dm-Btrfs

Quote:
Originally Posted by ono View Post
1. Am văzut o seamă de directoare care în mod obișnuit fac parte din root-ul oricărui sistem de operare. ( boot, etc, home, usr, var - usr lipsește, e deliberat omis? ).
Nu am omis nimic, dar am expicat destul de clar că subvolumele în Btrfs nu se comportă ca partițiile clasice. Asta nu înseamnă că sistemul nu are var, tmp sau usr; le are doar că nu sunt subvolume.

Quote:
Originally Posted by ono View Post
2. Și pentru că înțeleg mai bine partea practică: Să zicem, că aș dori să instalez Centos ( simpaticul meu ) pe B-tree fs. Se poate? Și tot așa aș proceda?
Sistemul de fișiere Btrfs a fost intordus în kernel de la versiunea 2.6.29, însă versiunea stabilă este de la 3.10. Nu știu ce versiune de kernel rulează CentOS în prezent, dar cu muncă și artifici cred că se poate face.

Quote:
Originally Posted by ono View Post
Aici e ceața cea mai deasă, ca să mă exprim mai metaforic.
Îmi cer scuze, poate că sunt întrebări naive, dar chiar aș dori să înțeleg.
Mai ales că este un subiect extrem de important. Mulțumesc cu anticipare, pentru tot.
Asta este comanda pentru instalarea Arch Linux, după cum spune și titlul thread-ului acest tutorial este făcut pentru Arch linux, dar sunt sigur că poate fi utilizat și la instalarea altor distribuții GNU/Linux cu ajustările de rigoare.
__________________
Doar Universul şi prostia umană sunt infinite, însă nu sunt sigur de primul. - Albert Einstein


_________________
Manuale:
_FreeBSD: FreeBSD Handbook | The Complete FreeBSD | Unix Toolbox | FAQ
_Arch GNU/Linux : ArchWiki
AnbuBlack is online now  
Old 19.02.2015, 22:21   #4
flashboy
RPC Gold Member
 
flashboy's Avatar
 
Join Date: 18.08.2011
Location: ROMANIA
Posts: 1,624
Thanks: 990
Thanked 1,103 Times in 690 Posts
Send a message via Yahoo to flashboy
Default Re: Arch Linux Btrfs +dm-Btrfs

Mai tineti minte subiectul meu despre Calamares 1.0??? este aici :http://rpc-forum.ro/showthread.php?t=5616

Am folosit acest instalar creeat de cateva grupuri de la diferite distro, si nu stiam de ce sunt optiuni cu criptarea cand am instalat zilele astea Manjaro cu Calamares. Acum dupa ce am citit subiectul asta cred ca intaleg.

Nu am cautat sa vad daca Calamares include acest format de partitionare a hard discului, dar are o astfel de optiune.

Tutorialul este bun si pt mine a fost putin luminativ. Poate data viitoare cand stric manjaro de pe SSD o sa ma folosesc de acest tutorial pt a instlal ISO din nou.

Anbu --> Zici ca acest mod de partitionare este foarte bun pt SSD-uri in general?

Cum ramane cu partitia SWAP care decide foarte mult viteza de bootare a OS-ului?? Mai este nevoie de ea sau nu in cazul in care faci SSD-ul in Btrfs?
__________________
Cine vrea găsește soluții, cine nu, găsește scuze. - Justin Capra
Hardware: Intel Haswell Sistem Intel 2012 AMD ATI 6790 MB ASUS P8Z77 Fregvente memory RAM
Atene : Antene-3G Antene TV simple
flashboy is offline  
Old 19.02.2015, 22:37   #5
AnbuBlack
*nix enthusiast
 
AnbuBlack's Avatar
 
Join Date: 20.04.2011
Location: 127.0.0.1
Posts: 3,987
Thanks: 4,678
Thanked 6,311 Times in 3,020 Posts
Default Re: Arch Linux Btrfs +dm-Btrfs

Quote:
Anbu --> Zici ca acest mod de partitionare este foarte bun pt SSD-uri in general?
Când a fost creat acest tip de sisteme de fișiere s-a avut în minte faptul că SSD-urile sunt viitor, dar asta nu înseamnă că ext 4 sau xfs nu sunt ok.

Quote:
Cum ramane cu partitia SWAP care decide foarte mult viteza de bootare a OS-ului?? Mai este nevoie de ea sau nu in cazul in care faci SSD-ul in Btrfs?
1. Nu se face partiție de swap pe SSD, pentru că îi va reduce durata de viață. Orice sistem cu mai mult de 2GB de ram nu are nevoie de partiție swap, decât dacă se folosește hibernarea.
2. Partiția swap nu decide viteza de boot, aceasta este folosită doar în cazul în care memoria ram este prea mică și a fost umplută, abia atunci sistemul folosește swap. La viteza de boot contează foarte mult procesorul, ram-ul și bineînțeles numărul de procese care pornes în background.
__________________
Doar Universul şi prostia umană sunt infinite, însă nu sunt sigur de primul. - Albert Einstein


_________________
Manuale:
_FreeBSD: FreeBSD Handbook | The Complete FreeBSD | Unix Toolbox | FAQ
_Arch GNU/Linux : ArchWiki
AnbuBlack is online now  
The Following 2 Users Say Thank You to AnbuBlack For This Useful Post:
bogdan (24.02.2015), XVanish (15.03.2017)
Closed Thread

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Arch GNU/Linux AnbuBlack Arch GNU/Linux 11 28.09.2015 08:57
Instalare Arch Linux LVM-dm-crypt AnbuBlack Arch GNU/Linux 0 30.03.2014 21:04
Unity pe Arch bogdan Arch GNU/Linux 5 06.01.2014 19:40
Arch Linux tutorial română AnbuBlack Arch GNU/Linux 5 03.02.2013 18:13
Install Fedora Linux from a DVD or CD Alin99 Fedora 5 08.03.2012 16:23

 
Advertisement
camere foto digitale

aparate foto digitale


Partner Links
Sabitech Media - dezvoltare web, servicii media

RSP Forum - sateliti.info
Comunitate Satelitara


All times are GMT +2. The time now is 17:21.


Powered by vBulletin® - © Jelsoft Enterprises Ltd.
~ Copyright © 2007-2015 Romanian PC Forum ~
Toate drepturile rezervate

Romanian Sattelites Provider Wi-Fi Magazin